Evanghelia – puterea lui Dumnezeu pentru mântuire

Apostolul Pavel, referindu-se la puterea lui Dumnezeu de a mântui și a schimba total viața unui om, afirma: “Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede… deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă…”

Dumnezeu încă mai poate schimba radical viața unui om care începe să se apropie de El, ascultând chemarea pe care o face fiecăruia: “Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” Mai este încă timp pentru a scăpa de truda și neliniștea pe care le produc neascultarea și nepăsarea față de o mântuire așa de mare.

Un mesaj despre puterea Evangheliei de a elibera sufletul trudit și apăsat…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s